Politica de confidentialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 

 

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 

GENERAL MEDICAL NEUROCARE SRL cu sediul în Slatina, str.Agricultorului, nr.57A, jud.Olt, în calitate de Operator de date cu caracter personal respectă confidenţialitatea tuturor pacienților sau vizitatorilor www.gmn-clinca-mobila.ro şi va trata/prelucra datele personale în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată. 

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către GENERAL MEDICAL NEUROCARE SRL , exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt: pacienții persoane fizice (actuali, foşti sau potenţiali), aparținători, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai companiilor colaboratoare, legali sau convenționali.

Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul dumneavoastră, la solicitarea GENERAL MEDICAL NEUROCARE SRL, prin unul din formularele on-line utilizate sau prin abonarea la newsletter.  

În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document nu utilizați website-ul nostru sau nu ne furnizați datele dvs. personale.

Este posibil ca anumite servicii să fie totuși condiționate de furnizarea datelor dvs. personale acestea făcând parte din obligațiile legitime ale Operatorului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. 

Date cu caracter personal prelucrate de către GENERAL MEDICAL NEUROCARE SRL 

 • nume și prenume; C.N.P.
 • adresa de domiciliu/reședință, telefon, e-mail,
 • adresa IP, tip broswer, timpul petrecut pe site, și alte informații de tip statistic – istoric medical, imagistică medicală, analize, prescripții medicale;.

GENERAL MEDICAL NEUROCARE SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopurilor enumerate în acest document. 

Scopurile colectării datelor cu caracter personal:

 • derularea obiectului de activitate principal și anume, de oferire de servicii medicale;
 • îndeplinirea obligaților legale incidente;
 • monitorizarea stării de sănătate a pacienților ;
 • colaborarea cu alte unități medicale din sistemul medical de sănătate;
 • dezvoltarea şi îmbunătățirea serviciilor pe baza evaluărilor primite din partea pacienților;
 • gestionarea relației cu pacienții și aparținătorii acestora ;
 • comunicarea comercială cu pacienți și transmiterea de oferte personalizate;

GENERAL MEDICAL NEUROCARE SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale şi nu le va partaja cu terții , fără consimțământul dumneavoastră expres şi anterior cu excepția celor prezentați în acest document. 

Destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

Destinatari conjuncturali ai datelor cu caracter personal ce sunt prelucrate, pot fi:

 • unități medicale/ farmacii din rețeaua publica sau privată ;
 • societăți colaboratoare din domeniul IT ce administrează și întrețin site-ului;
 • împuterniciții furnizori de servicii ai GENERAL MEDICAL NEUROCARE SRL în vederea bunei funcționări a societății; 
 • autorități publice centrale şi locale, instanțe judecătorești, politie, parchet; – societăți de asigurare şi reasigurare;

Durata prelucrării datelor cu caracter personal .

În vederea realizării scopurilor menționate , GENERAL MEDICAL NEUROCARE SRL va prelucra datele cu caracter personal numai atât timp cât persoana vizată va fi pacientul unității medicale, în cazul în care legea nu specifică un termen mai lung . Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care  au fost colectate, aceste date vor fi distruse.  

Măsuri de siguranță utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate combinate cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. 

Drepturile persoanei vizate. 

Persoanele vizate (pacienții GMN-CLINCA-MOBILA) beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile în legătură cu protecția datelor de: 

 • dreptul de acces la datele personale;
 • dreptul la rectificare asupra datelor personale;
 • dreptul la ştergere ( dreptul de a fi uitat) a datelor personale;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziţie ;

În cazul în care Persoana vizată este victima unui abuz privind prelucrarea datelor personale are dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP. 

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, GENERAL MEDICAL NEUROCARE SRL poate: 

 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate; – fie sa refuze să dea curs cererii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteţi adresa prin poștă la sediul societății sau prin e-mail cu subiectul [Solicitare GDPR] la adresa: contact@gmn-clinca-mobila.ro

Va informam ca responsabilul cu protecția datelor al GENERAL MEDICAL NEUROCARE SRL poate fi contactat la adresa de mail : adrian.magda@gdprservicii.ro

Prin citirea acestui document, Persoana vizată a luat la cunoștință şi înțeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate operatorului constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor medicale oferite de către GENERAL MEDICAL NEUROCARE SRL

Acest text poate suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare, a website-ului www.gmn-clinca-mobila.ro, capitolul ”Politică de Confidențialitate” pentru a fi tot timpul informați în legătură modificările ce pot apărea. 

Prin accesarea website-ului sau utilizarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.